T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
ÖZEL ANATEPE (ATM) MÜZİK KURSU
   
     E Ğ İ T İ M D E   A M A C I M I Z

     Müziğe amatörce ilgili ve istekli olan bireyin duygusal ve düşünsel dünyasını harekete geçirmek.

     Müziksel yönden kendini tanımasına, kanıtlamasına yardımcı olmak.

     Duygularını inceltmesine yardımcı olacak bazı müziksel davranışlar kazandırmak.

     Matematikle iç içe olan müzik ile beyinlerini güçlendirmeye katkıda bulunmak.

     Fiziksel yönden en elverişli yaş dönemlerinde bir enstrüman çalmaya teşvik etmek.